گالری جواهرات: بازار بزرگ تهران٬ بازار زرگرها٬ بازار صحاف‌ها٬ پلاک ۱۴

تلفن: ۵۵۶۰۴۵۹۲ – ۵۵۱۶۲۷۶۵

گالری طلا بازار بزرگ تهران٬ بازار زرگرها٬ ابتدای بازار حراج٬ روبه‌روی پاساژ طالقانی٬ پلاک ۲

تلفن: ۵۵۶۰۴۵۹۲ – ۵۵۱۶۲۷۶۵